Fugtige vægge og skimmeldannelse kan skyldes flere forskellige årsager.

Ofte drejer det sig om kuldebroer, mangler på byggemassen eller for høje tal for luftfugtighed indendørs.

Erfurt Klimaplader KlimaTec
ERFURT-KlimaTec KP Serien anvendes typisk til indvendige rum, hvor damp og fugtig luft forekommer.

Hvis ydervæggen er fugtig fra pudsen til vægstrukturen, kan det tyde på vandindtrængning udefra eller på vandskader. Årsagen kan være utætte rørledninger, opstigende fugt, utætte facader eller nybyggerifugt. Hvis det kun er det indvendige rum og tapetet, der er fugtigt, og den bagvedliggende væg er tør, er der noget, der tyder på, at fugten fra rumluften kondenseres. For at undgå fugtindtrængning på grund af bygningskonstruktionen, gælder det først og fremmest om både at beskytte facaden udvendig og mod slagregn. Her hjælper en intakt facade med en velegnet udvendig puds, samt et passende tagudhæng.

Undgå kuldebroer
Kuldebroer, der er betinget af materialet, opstår, når bygningsdele med vidt forskellige varmeledningsegenskaber grænser op ad hinanden. Eksempler: Stålpiller, der føres gennem bygningens kappe eller ankre i et isoleringslag har en øget varmeafledning.
Geometriske kuldebroer opstår, når overfladen, der afgiver varme, er langt større end den overflade, der absorberer varmen. Typiske eksempler er bygningshjørner. Overfladetemperaturen sænkes lokalt kraftigt på varmeabsorberende overflader (indvendige hjørner), da varmen hurtigt kan undvige via de større absorberende overflader (udvendigt hjørne). Der hvor materialetemperaturen er lavere end dugpunktet, bliver vanddamp til kondens og gør bygnings-delen våd. Kondensvand opstår først og fremmest på rummets koldeste sted, og her er faren for skimmel også størst. DIN 4108-2 indfører temperaturfaktoren fRsi til vurdering af kuldebroer. Mindstekrav ligger på fRsi 0,70, hvilket under normale klimabetingelser iht. DIN 4108 svarer til en overfladetemperatur i rummet på 12,6°C.

Fugtighed og vandaktivitet (aw-TAL)
De fleste skimmelsvampe har brug for vækst awTal på mere end 0,8!
Ved hjælp af det enhedsløse aw-tal kan man sige noget om eksistensen af frit vand i kritiske områder, hvor der er en risiko for skimmelsvamp. Til dette formål måles rumlufttemperaturen og den relative luftfugtighed i rummet, samt temperaturen på væggenes indvendige overflade. Et aw-tal på f.eks. 0,8 er ensbetydende med en relativ luftfugtighed på 80%. Derfor fastsættes dette tal også som grænseværdi i DIN 4108-3. aw-tallet er kvotienten i luftens vandindhold og det max. mulige vandindhold på overfladen. aw-tallet kan også sige noget om, hvordan man bruger rummet! Et regneeksempel: Fra et målt indeklima med 20°C og 50% relativ luftfugtighed får vi en absolut vandmængde på 8,6 g/m³. Til en temperatur målt på vægoverfladen på 12,6°C kan der oplyses en vandmængde på 10,7 g/m³ ved 100% relativ luftfugtighed. aw-tallet fremkommer så som: 8,6 g/m³/10,7 g/m³ = 0,8 g.

Mere info
→ Se Dugpunktstemperatur Tabel her.

Del dette:
Scroll to top