Energirenovering fredet ejendomme

Energirenovering af ældre bevaringsværdige ejendomme

En energirenovering af en ældre bevaringsværdig eller fredet bygning kan være noget af en udfordring

– hvis man samtidigt vil bevare et sundt og godt indeklima – og undgå skader i bygningens grundkonstruktion fremadrettet.

Originale ældre huse byder oftest på et behageligt indeklima og har i forhold til nye huse en række store fordele indeklimamæssigt gennem deres indretning med naturlig ventilation via skorstene, enkeltglasvinduer og deres deres porøse materialer med gode indeklimaegenskaber i gulve, vægge og etageadskillelser. Det er dog dyrt at opretholde denne komfort året rundt med nutidens energipriser og krav til energibesparelser, – derfor ønsker mange ejere af ældre ejendomme at få udført en energirenovering og effektiv isolering, med de energibesparelser dette kan betyde.

Energirenovering af fredet hus

Bevar bygningens gode indeklima og spar på varmen

Så snart man starter med at efterisolerer fx. taget eller en vinduesbrystning i en ældre bygning, ændre man på bygningens naturlige indeklimabalance. Det er derfor vigtigt at lade sig rådgive med en professionel ekspertise inden en efterisolering påbegyndes.
De termiske indeklimaforhold har ofte betydning for hvilke energibesparende tiltag, der kan realiseres. Årsagen er, at passive energibesparende tiltag, eksempelvis efterisolering m.v., hyppigt giver en uønsket påvirkning af det termiske indeklima, idet en øget isoleringstilstand resulterer i uønskede høje rumtemperaturer, forringet indeklima og evt. fugtdannelse.

KP 2500 Klimaplade / Isolerinsplade

KlimaTec IP+ Isoleringsplader
Efterisolering med KlimaTecs bæredygtige og mineralske IP isoleringsplader er oplagt at bruge til ældre, fredede og bevaringsværdige ejendomme. Dette skyldes, at de har en formidabel evne til at optage og transportere fugt og dermed forhindre fugtskader i de gamle bygninger. Samtidigt er vores isoleringsplader trykfaste og ekstremt fleksible at arbejde med, så de kan anvendes i alle tænkelige typer miljøer og rum.

Energirenovering med omsorg!
Ejere af en fredet eller bevaringsværdig bygning bør huske deres pligt til at bevare de kulturhistoriske værdier. Man kan bruge, istandsætte og i sammenhæng med dette også energioptimere huset, men man bør være bevidst om dets historiske og arkitektoniske kvaliteter.
For ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger har Bygningskultur Danmark udarbejdet en energiguide med forslag til, hvordan energiforbruget i bevaringsværdige bygninger kan nedbringes. Her kan man blandt andet finde hjælp til afvejning mellem bygningsreglementets krav om energiforbedring og hensynet til bevaringsværdierne.

Energirenovering Fredet ejendomme i Kbh

Indhent altid en tilladelse!
Som ejer af en bevaringsværdig eller fredet bygning er man pligtig at indhente nødvendige tilladelser til en energirenovering hos de relevante myndigheder, typisk Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt vores rådgivere for en dialog om dit indvendige isolerings-projekt

Hos KlimaTec Danmark har vi den fornødne ekspertise og rådgiver dig gerne! Få udarbejdet et uforpligtende tilbud: Ring 5211 7779 eller send en os en mail!


Del dette:
Scroll to top