Fugtfrie Kontorlokaler

Hold fugt og kulde ude af kontoret

Kolde ydervægge skaber generelt et dårligt indeklima og øget varmeforbruget,

- hvilket betyder højere årlige energiafgifter og et forringet arbejdsmiljø for firmaets medarbejdere, - hvad enten man bor til leje eller er ejer af den ejendom man driver sin virksomhed fra. 

Mange ældre kontorfaciliteter og lokaler er ikke tilstrækkeligt isoleret og korrekt ventileret - og har derfor behov for et uhensigtsmæssig højt varmeforbrug for at holde en fornuftig indetemperatur i de kolde måneder! Opvarming af fugtig kold luft i et rum betyder også en øget chance for dannelse af skimmelsvamp i de områder af rummet hvor en nødvendig udskiftelse af luft ikke finder sted, f.eks. bag reoler , kontormøbler eller andet inventar der er placeret direkte op af ydermure eller kolde vægge i et lokale.

Hvad er skimmelsvamp

Skimmelsvamp er sundhedsskadeligt!
Alt afhængigt af medarbejdernes daglige udnyttelse af rummet, ventilation og helbredsmæssige tilstand, kan allerede meget små koncentrationer af af skimmel fremkalde gener hos mennesker! F.eks. er allergikere, kronisk syge, gravide, børn og ældre mennesker udsat for større risiko.
For at kunne vurdere helbredsrisikoen, er arten og koncentrationen af skimmelfremkomsten, samt varigheden for påvirkningen relevant. Den bare tilstedeværelse af skimmel er ikke tilstrækkelig til at vurdere den konkrete fare iht. BioStoffV.
Skjult skimmel er særlig ondskabsfuld. Når medarbejdere klager over gener, der udløses af skimmel, men som ofte ikke relateres dertil, er mistanken om skimmel nærliggende. Det kan være symptomer som hovedpine, hyppige infektioner, astma, neurodermitis, kroniske bihuleproblemer, allergi, kroniske mave-tarmgener, kronisk træthed, udkørthed, nedtrykt-hed, søvnproblemer etc.

Få et bedre indeklima med KlimaTec klimaplader!
Med bæredygtige og effektive klimaplader kan vi tilbyde at hæve væg-tempereturen med op til 3°C, hvilket betyder en samlet bedre oplevelse overalt i de berørte kontorlokaler, - samtidigt med at riskoen for skimmel nedsættes væsentligt!
KlimaTec tilbyde at isolerer kolde vægge i alle former for erhvervsbygninger og dermed skabe et bedre indeklima for medarbejderne, samtidigt med at udgiften til varme reduceres.

Ring 5211 7779 eller send en email og få et uforpligtende tilbud!


Scroll to top