Skimmelsvamp eksempel

Undgå Skimmelsvamp!

Skimmelsvamp viser sig oftes som en farvet belægning på væggen.

Det man kan se, er svampens frugtlegeme eller hatte – her dannes sporerne og de er deres formeringsstrategi. Langt større er svampens mycelium, hyferne. Skimmel er dog ikke altid synlig. Ofte drejer det sig om skimmel, der er gemt bagved tapeter eller fodlister.

Hvorfor er skimmel så farlig for helbredet?
Ikke kun sporerne, hhv. konidium eller små stykker hyfer, er farlige, når de indåndes og kommer ned i lungerne, men også deres stofskifteprodukter – de evasive gasser (MVOC = microbial volatile organic compounds). Læs også: "Skimmelsvamp udvikler resistens".
Ved problemer med helbredet uden synligt angreb eller indelukket, mudret skimmellugt uden synlig skimmel, er en luftsporeindsamling og gasmåling derfor nødvendig og hensigtsmæssig. Disse skal udføres af fagfolk.
Også skimmelsvamphunde reagerer på MVOC. Udover MVOC-målingen findes der også enkle metoder til prøvetagning: Materiale-prøve, aftryksprøve, limafskalningsprøve, støvprøve, luftkimmåling, partikelmåling.
For at kunne diagnosticere skimmelsvamp, og i særdeleshed til afklaring af årsagerne, bør værdier som den relative luftfugtighed, rum- og vægtemperatur og vægoverfladens fugt, samt væggens diameter måles. Særlig risikofyldte områder er bag møbler, forhæng, fodlister, i hjørner og generelt ved kuldebroer. Man bør ligeledes tage sammen-ligningsprøver fra områder, der ikke er angrebet.

Hvordan opstår skimmelsvamp og hvad betyder det?

Ofte opdages skimmel ikke altid på grund af tiltagende fugt.
Den gemmer sig typisk bagved møbler, fodpaneler og vægbeklædninger.

For at der kan opstå skimmel, kræves der ca. 5 dage med hver mindst 6 timer 80% relativ luftfugtighed. Dugpunktet og således bortfald af kondensvand, behøver derfor på ingen måde at være nået.

Helt afhængigt af brugernes udnyttelse af rummet og generelle helbredstilstand, kan allerede meget små koncentrationer af skimmel fremkalde gener.

Se denne korte video fra SBI:
Hvad er skimmelsvamp? Video

Skimmel har brug for fugt!

Om vinteren har skimmelsvamp i kolde rum med masser af fugt ideelle livsbetingelser.
Faren er: Skimmelsvamp belaster rumluften og er farlig for helbredet.
Hvad bevirker en anti-skimmelplade,hhv. klimaplade, ved en sådan problematik? Den opståede fugt absorberes, fordeler sig i pladen og mellemlagres. På grund af pladens effektive tørring forhindres skimmeldannelse. Klimapladen øger indervæggens overfladetemperatur med et tilpasset varme-ledningstal, så der ikke opstår en for stærk forskydning af dugpunktet i vægkonstruktionen, der ville bevirke en større fugtbelastning. Udover fugt har skimmel også i særdeleshed brug for organiske næringsstoffer og ideelle tempera-turer på ca. 5°C til 35°C. Nogle svampearter kan allerede udbrede sig ved en relativ luftfugtighed på omkring 70%. Som regel tages der dog udgangspunkt i en relativ luftfugtighed på 80%, hvis man taler om en akut fare for skimmel.

Den relative luftfugtighed er et resultat af andelenes forhold af vanddampindhold i luften og den max. mulige mængde vanddamp. Den oplyses i procent. Den absolutte luftfugtighed beskriver den vandmængde, der findes i luften som vanddamp – og den oplyses i g/m3.

Varm luft kan absorbere mere fugtighed
Den relative luftfugtighed ændres afhængigt af temperaturen. Varm luft kan således absorbere mere fugt end kold luft. Ved 10°C kan en kubikmeter luft maximal absorbere 9,4 g vand, ved 30°C er det allerede 30,4 g vand og ved 60°C ca. 130 g vand. Med en relativ luftfugtighed på 50% indeholder luften kun halvdelen af den vanddampmængde, der max. kan være indeholdt ved den bestemte temperatur.
Ved 100% relativ luftfugtighed er luften fuldstændig mættet med vanddamp og dugpunktet nået. Når denne mætningsgrænse overskrides, kan den overskydende fugt, især på kolde overflader, vise sig som kondens, hvorved vanddamp bliver til væske.

Temperatur, pH-værdi og næring – disse tal skal passe
De fleste arter skimmelsvamp foretrækker temperaturer mellem 5 og 35°C. Nogle trives også i køleskabe ved temperaturer på -10°C, samt med glødende varme og temperaturer på over 100°C. Den fortrukne pH-værdi til skimmel er let sur. En optimal vækst forudsætter tal mellem 5 og 7 pH. Som næring kan skimmel bruge enhver slags organisk materiale. Organiske, egnede næringsstoffer kan endog transporteres gennem fugt, hhv. vand. De bedst omsættelige næringsstoffer er hurtigt nedbrydelige sukkerarter. Dvs. at skimmel også uden problemer kan finde næring på træ, spånplader, kunststof, gummi, kunstharpikspuds, papir, dispersionsfarver og andre malede overflader, tapeter, lim samt støv.

Hvordan kan min bolig- eller ejendom undgå fugt og skimmelsvamp?

Det korte svar er at sikre en korrekt opvarmning med en konstant overfladetemperatur på mindst 12,6°C og regelmæssig udluftning, således at luftfugtigheden holdes nede i omgivelserne. (Læs vores 10 gode råd til at undgå skimmelsvamp her!).
Det kan dog hurtigt blive dyrt, i form af øget varmeudgifter, at holde fugten nede ved hjælp af hyppige udlugninger i de kolde måneder.
Vores anbefaling er derfor at få de udsatte vægge og lokaler beklædt med KlimaTec klimaplader, idet vi tilbyder en samlet totalløsning der inkluderer alle facetter ift. de bekendte faktorer der danner fugt og derfor grobund for skimmelsvamp i alle typer bygninger landet over.

Få gratis rådgivning eller et tilbud på skimmelsanering!

Scroll to top